Κυριακή 2 Απριλίου 2017

Yves Meyer, Wavelet Expert, Wins Abel Prize | Quanta Magazine

Yves Meyer, Wavelet Expert, Wins Abel Prize | Quanta Magazine

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου